กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุจารี ขำกล่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภัทรพงษ์ อินสว่าง
ครูประจำวิชา