กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุจารี ขำกล่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีรัตน์ เจริญศิลป์
ครูประจำวิชา

นาสาวอารยา แก้วบัวดี
ครูประจำวิชา

นางสาวศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา
ครูประจำวิชา