ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 60 วันที่ 16 พ.ค.60 รับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 และ ป.1 เป็นวันสุดท้าย
15 พ.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560